Organizátori

Peter Halák

Peter Halák je riaditeľom neziskovej organizácie Indícia, ktorá obsahovo, metodicky a organizačne zastrešuje tento projekt. Vo svojej práci podporuje rozvoj konštruktivistickej pedagogiky v školách a sieťuje inovatívnych učiteľov a riaditeľov škôl. 

Naďa Urbanová

Naďa Urbanová je projektovou manažérkou tohto projektu. Má na starosti všetky organizačné, právne, finančné a komunikačné aktivity projektu.

Metodici

Na tvorbe relácie pracuje celý tím ľudí z Indície. Za metodiku jednotlivých relácií a prípravu učiteľov zodpovedajú najmä Dagmar Môťovská, Martin Kríž, Lucia Borovská a Ivan Kalaš.

Dagmar Môťovská

Dagmar Môťovská

Dagmar Môťovská je tútorkou Hejného metódy a učiteľka matematiky a informatiky na 1. súkromnom gymnáziu v Bratislave. Je tiež školiteľkou pedagogických zručností. Lektorkou kurzov na rozvoj tímovej spolupráce, komunikácie, vedenia ľudí či motivácie. Venuje sa deťom z detských domovov, rizikovej mládeži, nadaným deťom, pomáha vychovávateľom či dobrovoľníkom.

Martin Kríž

Martin Kríž

Martin Kríž sa školstvu venuje už viac ako 20 rokov. Učil na základných a stredných školách v Trenčíne, Skalici, Gelnici, Pezinku aj v Bratislave. Dvakrát bol zamestnancom Štátneho pedagogického ústavu. Momentálne sa venuje najmä mentoringu učiteľov, manažuje projekt Civilizácia na zmenu výučby spoločenských vied na 2. stupni a je programovým riaditeľom vzdelávacích konferencií Indícia Roadshow a  Učíme pre život.

Lucia Borovská

Lucia Borovská vyštudovala anglický jazyk a literatúru a marketingovú komunikáciu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Sedem rokov pracovala v Nadácií Pontis v oblasti rozvoja firemného dobrovoľníctva a pro bono právnej pomoci neziskovým organizáciám. Počas materskej dovolenky preložila niekoľko kníh pre deti pre vydavateľstvo Slovart. V Indícii vedie projekt ExpEdícia - skús, skúmaj, spoznaj.

Ivan Kalaš

Ivan Kalaš, je vedúcim Katedry didaktiky matematiky, fyziky a informatiky na UK v Bratislave. Je hosťujúcim profesorom londýnskej univerzity UCL a vo Veľkej Británii sa podieľal na tvorbe reformy vyučovania informatiky na ich základných školách. S Indíciou spolupracuje na vývoji edukačného softvéru s názvom Robot Emil, ktorý by mal na Slovensku vytvoriť ucelenú koncepciu vzdelávania informatiky.

Učitelia z relácie

Táto skupina momentálne pracuje cez televízne obrazovky.

K riešeniu úloh nemusíš používať internet.

Ďakujeme, že nás pozeráš!

Toto tlačidlo slúži na spojenie so živým vysielaním Školského klubu.

Momentálne sa nevysiela.

Prosím, pripoj sa k nám každý pracovný deň medzi 9:15 – 10:45.

Tešíme sa na teba!