Indícia, n.o.Garant obsahu

Indícia je nezisková organizácia, ktorá sa venuje vzdelávaniu a inšpirovaniu učiteľov a manažérov na slovenských školách. Našim cieľom je poskytnúť im priestor na zdieľanie skúseností a sieťovanie, ukázať im príklady dobrej praxe, vzdelávať ich a poskytovať im motiváciu a inšpiráciu.

Naším snom je krajina s kvalitným výchovno-vzdelávacím systémom, ktorý účinne pripravuje mladých ľudí na uplatnenie sa v reálnom živote, poskytuje im pestré zážitky a podnety na vlastné objavovanie sveta. Krajina, v ktorej žiaci, študenti aj učitelia chodia do školy radi. Výchovno-vzdelávací proces v nej výrazne prekonáva tradičný formálny prístup, rešpektuje súčasné trendy a potreby detí a zameriava sa predovšetkým na to, aby žiaci porozumeli učivu. Poznávací proces je pri tom chápaný ako proces konštruovania poznatkových štruktúr u jednotlivých žiakov.

Logo Indícia

“Úlohy do vysielania pripravujeme tak, aby sa do nich vedeli zapojiť všetci žiaci od 1. po 7.ročník – gradujeme ich tak, aby si každý mohol zvoliť vhodnú obtiažnosť. Zároveň pôjde o medzipredmetové aktivity, aby sme za 90 minút vysielania pokryli čo najviac učebných odborov. Je pre nás dôležité ukázať deťom aj rodičom ako kreatívne sa dá pracovať s učivom a že škola by nemala byť o memorovaní, ale o objavovaní a rozvíjaní zručností.”

Peter Halák, zriaďovateľ neziskovej organizácie Indícia

Kontakt

Napíšte nám

skolskyklub@indicia.sk

Kde nás nájdete?

Rovniankova 15
851 02 Bratislava

Fakturačné údaje

IČO: 45736286
DIČ: 2023310520

Bankový účet: 2920859132/1100

IBAN: SK29 1100 0000 0029 2085 9132

Peter Halák

Riaditeľ Indícia, n.o.

Naďa Urbanová

Projektová manažérka

Táto skupina momentálne pracuje cez televízne obrazovky.

K riešeniu úloh nemusíš používať internet.

Ďakujeme, že nás pozeráš!

Toto tlačidlo slúži na spojenie so živým vysielaním Školského klubu.

Momentálne sa nevysiela.

Prosím, pripoj sa k nám každý pracovný deň medzi 9:15 – 10:45.

Tešíme sa na teba!